Ծառայություններ

Մեր ծառայությունները

Հեռահաղորդակցության ցանց

Հեռահաղորդակցության սարքավորումների մատակարարում և միացում, արտադրողականության վերահսկողություն և վերլուծություն, ցանցի սպասարկում, օպտիմալացում և փորձարկում։

էներգետիկ ոլորտ

Այլընտրանքային էներգիայի, արևային համակարգերի մատակարարում և տեղադրում, բարձր/ցածր լարման հաղորդման գծեր, էներգիայի գեներատորներ, անխափան սնուցման (UPS) համակարգեր, մալուխներ, SCADA OTN գործարկում։

Օպտիկամանրաթելային ցանցեր

Օպտիկամանրաթելային ցանցի տեղակայում, մատակարարում, տեղադրում, տեխնիկական սպասարկում, օպտիկական հողանցման լարերի մատակարարում և գործարկում։

Տեղեկատվական անվտանգություն

Ցանցային, ձեռնարկատիրական ՏՏ, սարքավորումային և ծրագրային լուծումների լայն և բացառիկ ամբողջություն՝ մեծ, միջին և փոքր ձեռնարկությունների համար։

Շինարարական աշխատանք

Բետոնե և պողպատե շինությունների կառուցում, մուտքի ճանապարհի կառուցում, կամուրջների նորոգում, վերակառուցում, լուսավորության համակարգերի տեղակայում։

Նախագծում

Տեղանքի նախագծում, աշտարակների, կայմերի, սյուների և էլեկտրահաղորդման գծերի նախագծում, ծրագրի փաստագրում, ծածկերի արտադրություն, մատակարարում և տեղադրում։