Նախագծում

Նախագծման ծառայություններ

"Ռեդինետ" ՓԲԸ-ն մատուցում է նախագծային ծառայությունների լայն շրջանակ և ունի հեռահաղորդակցության բազային կայանների նախագծման և կառուցման հարուստ փորձ:

Նախագծման ծառայություններ


«Ռեդինետ» ՓԲԸ-ն իրականացնում է հետևյալ ծառայությունները`

 • Շինությունների չափագրում և կրողունակության հաշվարկում: Տանիքային կայանների վերաբերյալ որոշում՝ լիցենզավորված սեյսմոլոգիական մարմնի կողմից, դաշտային կայանների (Greenfield) վերաբերյալ, երկրաբանական տվյալների միջոցով գեոդեզիստի և պատմաբանի կողմից տրամադրած որոշում,
 • Տեղանքի հատակագծի նախապատրաստում,
 • Շինարարական գծագրերի իրականացում,
 • Էլեկտրամատակարարման, հողանցման և շանթարգելման շղթաների նախագծման աշխատանքներ,
 • դաշտային կայաններում տեղանքի տեղագրության իրականացում,
 • Լիցենզավորված մարմնի կողմից նախագծերի փորձաքննություն,
 • Ֆինանսական հաշվարկների կատարում,
 • Շինությունների ծածկերի կրողունակության հաշվարկում,
 • Ֆասադների, տանիքների և ներքին հարդարման պլանավորում,
 • Մետաղական կոնստրուկցիաների լրացուցիչ ամրացում,
 • Կայմերի, աշտարակների, խողովակահենակների, ներկառուցված դետալների, մետաղական կառույցների համար անհրաժեշտ ամբողջական դետալների նախագծում,
 • Օդորակիչ և օդափոխիչ համակարգի նախագծում,
 • Հակահրդեհային անվտանգության և անվտանգության համակարգի նախագծում,
 • Բազային կայանի և ռադիո-ռելեային ցանցի նախագծում,
 • Անտենա-ֆիդերային համակարգի նախագծում,
 • Արևային ֆոտովոլտային կայանների նախագծում,
 • Արևային ջրատաքացուցիչ համակարգի նախագծում,
 • Օպտիկամանրաթելային ցանցի նախագծում,
 • Բարձրավոլտ գծերի օպտիկամանրաթելային շանթարգելման ճոպանի (OPGW) անց­կաց­ման նախագծում և հաշվարկում,
 • Շրջակա միջավայրի պաշտպանության կազմակերպում:
Site Survey
Site Survey